XB-C18
XB-C18
AQ-C18
AQ-C18
XB-C8
XB-C8
LP-C18
LP-C18
XB-NH₂
XB-NH₂
XB-C30
XB-C30
Polar RP
Polar RP
XB-SCX
XB-SCX
MM SCX/C18
MM SCX/C18
MM NH₂/CN
MM NH₂/CN
MM C18/SCX
MM C18/SCX
HILIC Amphion II
HILIC Amphion II
SiO₂
SiO₂
ODS-3
ODS-3
LP-C3
LP-C3
LP-AQ
LP-AQ
ALK-C18
ALK-C18
Polar-Phenyl
Polar-Phenyl
LP-CN
LP-CN
PbO₂
PbO₂
Zn
Zn
PFP
PFP
F-C8
F-C8
XB-C1
XB-C1
XB-C4
XB-C4
Phenyl-Ether
Phenyl-Ether
XB-SAX
XB-SAX
LP-C8
LP-C8
Diol
Diol
XB-CN
XB-CN
XB-Phenyl
XB-Phenyl
XS-C18
XS-C18
HILIC Diol
HILIC Diol
HILIC Amide
HILIC Amide
HILIC NH₂
HILIC NH₂
HILIC Silica
HILIC Silica
Amy-D
Amy-D
Plus LP-C18
Plus LP-C18
Plus Phenyl
Plus Phenyl
Cellu-DR
Cellu-DR
Cellu-D
Cellu-D
Plus C8
Plus C8
Plus C18
Plus C18
Cellu-JR
Cellu-JR
Cellu-J
Cellu-J
C18
C18
C8
C8
Sugar-Ca
Sugar-Ca
Sugar-H
Sugar-H
SEC
SEC
Polar RP
Polar RP
G-10
G-10
C4
C4
CN
CN
Phenyl-Hexyl
Phenyl-Hexyl
PS/DVB
PS/DVB
PEG-SEC
PEG-SEC
Bio-SEC
Bio-SEC
NH₂
NH₂
S-X3凝胶色谱柱
S-X3凝胶色谱柱
Ultimate® DLC XB-NH2
Ultimate® DLC XB-NH2
Ultimate® DLC XB-CN
Ultimate® DLC XB-CN
Ultimate® DLC SiO2
Ultimate® DLC SiO2
Ultimate® DLC XB-Phenyl
Ultimate® DLC XB-Phenyl
Ultimate® DLC XB-C8
Ultimate® DLC XB-C8
Ultimate® DLC XB-C4
Ultimate® DLC XB-C4
Xtimate® DLC Bio SEC-300
Xtimate® DLC Bio SEC-300
Ultimate® DLC Polar RP
Ultimate® DLC Polar RP
Ultimate® DLC Plus C18
Ultimate® DLC Plus C18
Ultimate® DLC ALK C18
Ultimate® DLC ALK C18
Ultimate® DLC AQ-C18
Ultimate® DLC AQ-C18
Ultimate® DLC Diol
Ultimate® DLC Diol
Xtimate® DLC C18
Xtimate® DLC C18
Ultimate® DLC LP-C18
Ultimate® DLC LP-C18
Xtimate®DLC SEC-300
Xtimate®DLC SEC-300
Ultimate®DLC UHPLC XB-C18
Ultimate®DLC UHPLC XB-C18
Welchrom®系列液相色谱柱
C18
C18
C8
C8
Vantage C18
Vantage C18
Blossmate®系列色谱柱
C18
C18
PSV C18
PSV C18
C4
C4
Phenyl
Phenyl
Aqs C18
Aqs C18
ST-C18
ST-C18
Topsil®系列液相色谱柱
HILIC NH₂
HILIC NH₂
Top-Silica
Top-Silica
Top-CN
Top-CN
Top-NH₂
Top-NH₂
Top-C8
Top-C8
Top-Phenyl-Hexyl
Top-Phenyl-Hexyl
Top-C18
Top-C18
Boltimate®核壳色谱柱
C18
C18
Phenyl
Phenyl
C8
C8
LP-C18
LP-C18
HILIC
HILIC
EXT-PFP
EXT-PFP
EXT-C18
EXT-C18
Phenyl-Hexyl
Phenyl-Hexyl
Xtimate®UHPLC C18
Xtimate®UHPLC C18
Ultimate®UHPLC Polar RP
Ultimate®UHPLC Polar RP
Ultimate®UHPLC LP-C18
Ultimate®UHPLC LP-C18
Ultimate®UHPLC AQ-C18
Ultimate®UHPLC AQ-C18
Ultimate®UHPLC XB-Phenyl
Ultimate®UHPLC XB-Phenyl
Ultimate®UHPLC XB-C8
Ultimate®UHPLC XB-C8
Ultimate®UHPLC XB-C18
Ultimate®UHPLC XB-C18
Ultimate®UHPLC HILIC
Ultimate®UHPLC HILIC
在线过滤器及滤芯
在线过滤器及滤芯
杂质捕集小柱
杂质捕集小柱
连接件和配件
连接件和配件
保护柱卡套
保护柱卡套
保护柱柱芯
保护柱柱芯
麻黄专用柱
麻黄专用柱
氨基酸专用柱
氨基酸专用柱
单双硬脂酸甘油酯专用柱
单双硬脂酸甘油酯专用柱
防腐剂检测专用柱
防腐剂检测专用柱
草甘膦专用柱
草甘膦专用柱
益母草药材专用柱
益母草药材专用柱
有机酸专用柱
有机酸专用柱
人参皂苷专用柱
人参皂苷专用柱
益母草制剂专用柱
益母草制剂专用柱
乳糖检测专用氨基柱
乳糖检测专用氨基柱
盐酸二甲双胍专用柱
盐酸二甲双胍专用柱
多环芳烃专用柱
多环芳烃专用柱
氨基酸分析方法包
氨基酸分析方法包
多批次产品包
多批次产品包
下拉加载更多
关注公众号
购物车(0)
客服
回到顶部